opc_loader

Kapo Motten En Larven Spuitbus

Artikelnr: 40514

Insecticide tegen motten en larven - 400ml

7,20

Dit product is even niet voorradig.

Artikelnummers
EAN:
3365000405147
Beschrijving

De Kapo spray motten - larven 400 ml heeft een onmiddellijk en langdurig preventief effect.  Vernietigt motten en hun larven. Beschermt: wol, bont ... Product Type 18. Uitsluitend toegestaan voor gebruik op wol, stoffen, bont om ze te beschermen tegen de werking van motten en hun larven. Op basis van pyrethrinen. Vernietigt de larven zonder vlekken maken.

Extra informatie
GHS02GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Bevat PERMETHRINE (ISO).. Kan een allergische reactie veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Aanbevolen artikelen:

Alternatieve artikelen:

Laatst bekeken items